Potápěčské lokality

 

ŘÍMSKÁ CESTA

 

NP Telaščica - VelkýGarmenjak

Hloubka: 0-70 m

Doporučena kvalifikace: OWD-AOWD-Nitrox-Trimix

Poloha: Velký Garmenjak se nachází na vnější straně PN Telaštica, na JV cípu ostrova Dugi Otok.

Popis: Ostrov má tvar osmičky a lze na něm provést hned několik ponorů. Celá západní, jižní i východní část ostrova je obklopena stěnou, která začíná v 8 až 15 m a končí na různých stranách v různých hloubkách cca od 50 do 70 m. Stěna je velmi krásně porostlá spoustou barevných hub, gorgonií i nejrůznějšími sasankami a řasami. Nalezneme zde hned několik jeskyní a kaveren, třeba v místech na Z i V, kde se moře zařezává hluboko do útrob ostrova, ale i dále jižní směrem, vše od hloubky 20 m. Mořský život je zde opravdu bohatý. Můžeme pozorovat obrovská hejna stříbřitých ryb, mořanů, salp, zubatců a dalších. Čeká na nás také neskutečné množství černých sapínků a pestrobarevných kněžíků i ropušnic, slizounů, hlaváčů nebo hejna parmic. Snadno se dá narazit také na tresky či větší kanice. Chobotnice, murény a oranžoví polokrabi a langusty se zde vyskytují pravidelně.

 

Poloostrov Opat - NP Kornati

Hloubka: 5-70m

Doporučená kvalifikace: AOWD

Popis: Kolmá stěna na samém konci ostrova Kornat v NP Kornati. Díky chráněné oblasti a zákazu rybolovu jsou zde hejna ryb množství langust a chobotnic a ve větších hloubkách gorgónie.

 

Pakoštane - Kamenar

Hloubka: 7 - 90 m

Doporučená kvalifikace: OWD-AOWD-Nitrox-Trimix

Popis: Skalisko jižně od ostrova Žut se vypíná ze dna Murterského moře (90 m) a končí 7 metrů pod hladinou. Horní plošinka se z JZ, J a V strany láme kolmo dolů až do 60 někde až 90 m. Stěna, místy převislá, je plná děr a prasklin, na V straně tak velkých, že se do nich vejde i potápěč. S strana plošinky je posetá velikými balvany a postupně se svažuje do hloubky okolo 50 m a pak se také láme a padá až na dno. Život: Na stěně potkáte chobotnice, langusty, hejna stříbřitých ryb, flabelíny, facelíny, hvězdnatky leopardí a tříbarevné, tritonky a další nahožábré, na skalnatých výstupcích se povalují veliké ropušnice, v dírách naleznete polokrabi a ve větších hloubkách také mníky. Občas se nám ukáže i nejstarší obyvatel skaliska půlmetrový kanic.

 

Pakoštane - Velký Babuljaši

Doporučená kvalifikace: OWD-AOWD-Nitrox

Poloha: Velký a Malý Babuljaši jsou 2 ostrůvky nedaleko ostrova Žut.

Popis: Samotný Malý Babuljaši vykukuje z moře pouhých několik metrů a ukrývá krásnou stěnu porostlou rohovitkami. Velký Babuljaši je také známý pro svojí úžasnou schodovitou stěnu porostlou obrovským množstvím gorgonií. Hřeben ostrůvku, který pokračuje i pod vodní hladinu východním směrem se láme do hloubky asi 48 metrů. Mořský život: Na horních platech potkáte velké množství rozličných druhů ryb a hnízdící chobotnice i úhořovce. Terasy končí v hloubkách 48 m písečným dnem, které se ztrácí do větších hloubek. Zde naleznete nepřeberné množství rohovitek. Můžeme pokračovat kolem útesu, kde se v hloubce 40 m napojíme na protilehlou téměř kolmou stěnu, kde bývají ve skalních štěrbinách k vidění langusty. Ta vás dovede zpět na terasy, které nás dovedou přímo k ostrovu.

 

Pakoštane - Grablo Miši

Hloubka: 1,5 - 70m

Doporučená kvalifikace: OWD-AOWD-Nitrox-Wreck

Poloha: Podmořská homole uprostřed Sitského kanálu na severu Murterského moře se vypíná z hloubky 60 metrů a končí metřík pod vodní hladinou. Popis: Nevybójkovaná mělčina se stala osudnou menšímu parníčku na počátku minulého stolení. Zbytky vraku jsou rozesety od 2 do 45 metrů na JV straně homole. Na vrcholu kopce v hloubkách 2 – 7 m jsou první dva kusy vraku, od 9 do 15 m je pak veliká část s oknem, v jehož stínu se často schovávají hejna mořanů. Od 15 metrů dále pod tímto kusem se dostanete na svah, který je pokrytý pískem, kamennou drtí a uhlím, které se z vraku vysypalo. Cca ve 23 metrech se před vámi objeví veliké převodníkové kolo, které bývá obsypáno flabelínami a facelínami. Od kola směrem dolů na JV sjedete přes pár kamenných schodů na mírně se svažující platíčko, kde v hloubce cca 38 metrů leží komín, který se dá krásně proplavat..Pod komínem ve 43 metrech je zapíchnutý stožár. Dál už se táhne jen holý písečný svah s uhlím a kamennou drtí. Pro ty, které nezajímá vrakové pole, nabízí Grablo Miši na J a JZ straně několik stěn od 1 metru hloubky a pole gorgonií ve 35 až 45 metrech. Mořský život je zde bohatý, mělčina je domovem chobotnic, úhořovců, sapínů, kněžíků, mořanů, zubatců, kranasů, nahožábrých plžů a dalších klasických obyvatelů Jadranského moře, na stinných místech vraku je nepřeberné množství malých pestrobarevných ropušniček. Často na dně mezi gorgoniemy můžete zahlédnout máčky skvrnité.

 

Košara

Hloubka: 0-30m

Doporučená kvalifikace: OWD-AOWD

Popis: U ostrůvku Košara se nechají udělat dva krásné ponory. Naleznete zde vrak motorového člunu, zbořený maják, který byl svržen do moře a krásnou stěnu, která připomíná z leteckého pohledu veliké zuby. V okolí majáku se objevují velké chobotnice. Z trávy vyčuhují obrovské kamenité homole, které jsou porostlé houbami.

 

Gangaro

Hloubka: 10-40m

Doporučená kvalifikace: OWD-Scuba Diver-AOWD

Popis: Ostrov Gangáro leží nedaleko Pakoštane. Podél ostrova se táhne pás trávy s velkými kameny. V tomto pásu se nachází chobotnice, hejna ryb, kraby a velké hvězdice. Pod pásem trávy se nachází stěna, která začíná ve 22m a končí ve 40m. Stěna je porostlá barevnými houbami. Jsou zde k vidění máčky a jejich vajíčka, hejna kranasů a ve větších hloubkách langusty.

 

Lončarič

Hloubka: 5-40m

Doporučená kvalifikace: OWD-AOWD

Popis: Lončarič je malý ostrůvek, podél kterého se táhne stěna a pás trávy se skalkami a kameny. Své uplatnění zde najdou začátečníci i pokročilý potápěči. V mělčinách se nacházejí hvězdice, hejna ryb, chobotnice a sépie. Na stěně jsou ropušnice, langusty a barevné houby.

 

Hreben Mišine(sopka)

Hloubka: 0 - 36 m

Doporučená kvalifikace: OWD-AOWD-Nitrox

Poloha: Lokalita vzdálená cca 1 hodinu jízdy od Pakoštane směrem na jih, je viditelná již z dálky díky majáku, který upozorňuje projíždějící lodě na nebezpečnou mělčinu.

Popis: Hreben Mišine je tajuplná lokalita, díky svému tvaru opravdu připomíná kráter vyhaslé sopky. Dokonale rovné dno porostlé posidonií se rovnoměrně svažuje směrem od majáku na Z k ostrovu Vrgada i na S směrem na Pakoštane. Když tu najednou z ničeho nic, je ve dně díra - téměř pravidelný ovál 150 m na délku a 80 m na šířku s kolmými místy převislými stěnami, táhnoucí se západním směrem. Celá lokalita je jaksi „na šikmo“. V nejmělčí horní části se tyčí stěna nad hladinu a je na ní postavený maják, dole pod majákem je maximální hloubka 11 m. Západní nejhlubší strana sopky je v 36 m a vypíná se do 23 m. Dno sopky je pokryto velmi jemným pískem. Z živočichů se zde setkáváme s klasickými chorvatskými obyvateli Jadranu, v noci často potkáváme chobotnice, úhořovce, skutečně veliké množství ropušnic a listorohů, langusty a až metr veliké humry!!! Setkání s pilobřichem ostnitým nejsou až tak ojedinělá (Zeus Faber).

 

Vrtlič

Hloubka: 5-45m

Doporučená kvalifikace: OWD-AOWD

Popis: Na jižní straně ostrova je od úplné mělčiny až do 15m mírně se svažující terén s kameny vhodný pro potápěče začátečníky a od 15m začíná ne úplně kolmá stěna ve tvaru medvědí tlapy. Čtyři obrovské prsty jsou porostlé houbami a lze zde spatřit hejna ryb, langusty, vajíčka žraloka máčky a ropušnice.

 

Kukuljari

Hloubka: 3-40m

Doporučená kvalifikace: OWD-AOWD

Popis: Kukuljar je malý ostrov s majákem nedaleko ostrova Murter. Na západní straně je mělko, dno klesá zvolna, je porostlé travami. Na stěně je množství ryb, ze štěrbin vyčnívají vousy několika langust. Napříč stěnou proplouvají hejna lesklých očnatců obecných (Sarpa salpa). Mezi kameny na mělčinách můžeme zahlédnout chobotnice. Na severní straně ostrova Kaprije se nachází dvouterasová stěna. Okraj první začíná už v hloubce 8-12 m a klesá do 20 m, druhá terasa pak klesá k hraně druhé stěny v hloubce 30-32 m a poté spadá kolmo do hloubky 45-55 m, na písečné dno. Stěna je u dna skosená, shromažďují se tam úhořovci mořští, pilohřbetci, a také humři. Dolní stěna je hustě porostlá houbami. Mělčí strana je převislá, moře v ní vyhloubilo jámy a štěrbiny. Pod převisy je možno vplout opatrně tak, aby nedošlo k poškození hub a korálů. Ve štěrbinách lze občas zahlédnout Scorpenidae.

 

Kaprie

Hloubka: 3-50 m

Doporučená kvalifikace: OWD-AOWD-Nitrox

Poloha: Kaprije patří mezi vnější řadu šibenských ostrovů a je vzdálena tři hodiny jízdy od Pakoštane. Potápěčsky velice atraktivní je zejména její SZ výběžek.

Popis: Na severozápadním skalnatém výběžku ostrova se nachází překrásná stěna, která se z několika metrů noří do hloubin. V horní časti se táhne do dálky přes 150 m, v dolní ještě více. Chobotnicové platíčko pod lodí pozvolna klesá do 13 m, odkud se láme do 22 m metrů a tvoří překrásný převis, který se táhne v délce několika desítek metrů. Další schod se nachází v 25 m z něhož je kolmá stěna do 55 m. V některých místech jsou vidět kaverny, které jsou však pod hranicí 40 m.

Facebook